Procreditor илүү хурдан найдвартай уянхатан ажиллагаатай систем юм.


Системийн давуу тал

Програм суулгах шаардлагагүй

Үүлэн тооцоололд суурилсан үйлчилгээ тул. Танд интернэт хөтөч байхад л хангалттай.

Орон зай үл хамаарна

Та дэлхийн хаанаас ч, хэзээ ч хандан ашиглах боломжтой. Таны мэдээлэл аюулгүй, найдвартай хадгалагдах болно.

Хамгаалалт аюулгүй байдал

Компютерийн вирус, хулгай, гал усны аюул, болзошгүй ямар ч эрсдэлд таны мэдээлэл найдвартай хадгалагдана.

Зээл сунгалт, хаалт

Зээлийн сунгалт, хаалт нь зөвхөн зээл үүсэгсэн газраас зээлын сунгалт хийдэг байсан бол одоо салбар бүрээс сунгалт, хаалт хийн боломжтой.