Үнийн санал

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНИЙН БАГЦ

Та өөрийн байгуулгатай тохирсон хэрэглээгээр сонгох боломжтой.

Pro One50,000

 • 1 Салбар
 • 2 Хэрэглэгч
 • 1 смс 35төг
 • Зураг авах
 • Файл экспорт хийх
 • Зээлдэгчийн мэдээлэл
 • СМС репорт
Захиалах

Pro Four200,000

 • 4 Салбар
 • 8 Хэрэглэгч
 • 1 смс 35төг
 • Зураг авах
 • Файл экспорт хийх
 • Зээлдэгчийн мэдээлэл
 • СМС репорт
Захиалах

1 ҮНИЙН САНАЛ

1.1 Салбар бүрийн сарын төлбөр 50,000 төгрөг байх ба энэ программыг нэг хэрэглэгч ашиглах эрхтэй байна.
1.2 Хэрэглэгч гэдэг нь ломбардны ажилтанг хэлэх ба энэхүү программд хэдэн ч ажилтан бүртгүүлэх боломжтой.
1.3 Программд хэрэглэгч нэмэхдээ хэрэглэгч тус бүрийг 5,000 төгрөгөөр тооцож үндсэн төлбөр дээр нэмж бодно.
1.4 Та өөрийн хэрэглээндээ тааруулан мессеж эрх авах бөгөөд 1 мессеж 35 төг болно. Хамгийн багадаа 35000 төг цэнэглэнэ.

2 ТӨЛБӨР ТӨЛӨХ

2.1 Хэрвээ та төлбөрөө дансаар шилжүүлэх бол Голомт банкны 1415118314 тоот дансанд хүлээн авагч: Үүлэн технологи ХХК гэж бичин илгээгээрэй.

3 ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУГАЦАА СУНГАЛТ

3.1 Үйлчилгээний хугацааны сунгалт дараах байдлаар хийгдэнэ.

 • Үйлчилгээний хугацаа дуусахаас өмнө төлбөр хийгдсэн бол сунгалтыг хугацаа дуусах өдрөөс үргэлжлүүлэн тооцно.
 • Үйлчилгээний хугацаа дууссанаас хойш төлбөр хийгдсэн бол төлбөр дуусах өдрөөс үргэлжлүүлэн тооцно
 • Төлбөл зохих дүнгээс илүү төлөлт хийгдсэн бол илүү төлсөн дүнг дараа сарын төлбөрөөс суутгаж тооцно.
 • Төлбөр төлөлтийн дүн үйлчилгээний төлбөрийн нэг сарын зохих хэмжээнд хүрэхгүй эсвэл нэхэмжлэлийн үнийн дүнд хүрэхгүй бол сунгалт хийгдэхгүй.
3.2 Үйлчилгээний хугацаа сунгагдсан мэдэгдлийг имэйлээр илгээнэ.
3.3 Үйлчилгээний хугацааг нэг сараас бага буюу хоногоор сунгах боломжгүй.